Cancellation policy

ANNULERING


We raden u te allertijden aan een goede reisverzekering af te sluiten.


Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de boeker of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.


Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van uw reserveringsnummer.
Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:


•TOT 8 WEKEN VOOR AANKOMST
50 % van de totale verblijfsom.
•6-8 WEKEN VOOR AANKOMST
75% van de totale verblijfssom.
•4-6 WEKEN VOOR AANKOMST
85 % van de totale verblijfssom.
•0-4 WEKEN VOOR AANKOMST
100% van de totale verblijfssom.
Bij een no show is de volledige verblijfssom verschuldigd
Wij raden aan om een goede annulerings- en reisverzekering af te sluiten.


Annulering door Finca Bilou:


In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Finca Bilou gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder
overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het
energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts
alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder
gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd.
Dit geldt tevens bij bedrijfsbeëindiging en/of verkoop van het onroerend goed.


Wijzigen:
Wanneer een gast een overeenkomst wil wijzigen kan dat mogelijk zijn tot 30 dagen voor aankomst. De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn. Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend.


In de plaats stelling:
Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de boeker dit schriftelijk aangeven bij Finca Bilou. Voor deze wijzigingen worden wijzigingskosten berekend. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.