House rules

Huisregels
ALGEMENE VOORWAARDEN


Wij heten u van harte welkom in onze stijlvolle accommodatie Finca Bilou en willen u hierbij op de hoogte stellen van onze algemene voorwaarden.


1.ALGEMEEN


1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Finca Bilou.


1.2 Met het aangaan van een reserveringsaanvraag of reservering gaat u als huurder van
Finca Bilou akkoord met de Algemene Voorwaarden.


1.3 Het minimum verblijf in Finca Bilou is 2 nachten laagseizoen, schoolvakanties 3 nachten en in de maanden juli & augustus 7 nachten en min. bezetting 6 personen.


1.4 Inchecken kan vanaf 16:00 uur, uitchecken kan tot 10:00 uur.
In overleg kan hiervan afgeweken worden.


1.5 Roken is binnenshuis en in de kamers niet toegestaan. Buiten is roken wel toegestaan.


1.6 Feesten en evenementen zijn niet toegestaan.


1.7 Huisdieren zijn niet toegestaan.


1.8 Een kinderbed ( tot 10 jaar ) op de kamer is op aanvraag, wij brengen hiervoor een toeslag in rekening van € 15,- per dag/ € 50,- per week


1.9 Voor boekingen met verblijf in de maanden November -Maart geldt een verplichte toeslag voor de centrale verwarming


1.10 Huurder kan zijn auto parkeren op het afgesloten privé parkeerterrein.
Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.


1.11 Het huis dient schoon achtergelaten te worden, de vaat in de vaatwasmachine, meubels op hun oorspronkelijke plaats, de vuilnis in de groene containers buiten het hek, vloer aangeveegd.


1.12 Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.


1.13 Minimale leeftijd hoofdboeker 21 jaar en ouder.


1.14 Het is derden verboden gebruik te laten maken van Finca Bilou Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar verblijven dan wel overnachten in Finca Bilou.


1.15 De verhuurder van Finca Bilou kunnen huurders, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.


1.16 Finca Bilou behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van Finca Bilou gebruikt.


2.RESERVERING EN BEVESTIGING


2.1 Een reserveringsaanvraag of reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via boekings-sites worden aangegaan.


2.2 Voor het reserveren van een verblijf in Finca Bilou, via eigen website, worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.


2.3 Verplichte borg: bij bezetting van 2personen € 150 , bij 4 en 6 personen € 250,- en bij 8 en 10 personen € 350,-


2.3 Het minimum verblijf in Finca Bilou is 2 nachten ( met uitzondering van school- en vakantieperiodes= 3 nachten) de maanden juli & augustus 7 nachten.


2.4 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek en de door Finca Bilou verzonden bevestiging, is de huurder gebonden de aanbetaling te voldoen. De reservering is pas definitief als u van de verhuurder een bevestiging heeft ontvangenen de aanbetaling is voldaan.


De aanbetaling en restantbetaling dienen te worden overgemaakt naar:


Bank : La Caixa
Bankrekening nr : ES35 2100 2397 8002 0024 2675
BIC : CAIXESBBXXX
Ten name van : B. Schuijt
Onder vermelding van : Finca Bilou + uw reserveringsnummer


3.BETALING


3.1 De aanbetaling bedraagt 50% van de totale verblijfssom.


3.2 De restantbetaling + de verplichte borgsom dient uiterlijk 8 weken voor aankomst te zijn voldaan.


3.3 Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst, dient de totale verblijfssom per omgaande te worden voldaan


4.ANNULERING


Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van uw reserveringsnummer.
Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:


•TOT 8 WEKEN VOOR AANKOMST
50 % van de totale verblijfsom.
•6-8 WEKEN VOOR AANKOMST
75% van de totale verblijfssom.
•4-6 WEKEN VOOR AANKOMST
85 % van de totale verblijfssom.
•0-4 WEKEN VOOR AANKOMST
100% van de totale verblijfssom.
Bij een no show is de volledige verblijfssom verschuldigd
Wij raden aan om een goede annulerings- en reisverzekering af te sluiten.


5.TARIEVEN
5.1 De getoonde tarieven zijn per dag en voor het aantal geboekte personen.


5.2 De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van water, elektriciteit, bedlinnen en keukendoeken maar excl. Verwarmings-toeslag( verplicht Nov= Maart) en indien gewenst toeslag verwarmd zwembad ( oktober/ November en Maart/ April)


5.3 De getoonde tarieven zijn exclusief overige diensten aangeboden door Finca Bilou.


5.4 De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een reis- en annuleringsverzekering. Wij adviseren u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.


5.5 De getoonde tarieven zijn inclusief btw (of gelijksoortige belasting) volgens het op dat moment geldende btw-tarief. Mocht het btw-tarief veranderen tussen de datum van de boeking en de datum van de levering van diensten, dient volgens de Spaanse belasting-wetgeving het btw-tarief te worden toegepast van het moment van de levering van diensten of verhoging van de belasting, zelfs in het geval dat het voorgaande resulteert in een verhoging van de uiteindelijke prijs die aan de gast in de reservering was medegedeeld.


5.6 De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.


6.OVERMACHT


6.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Finca Bilou gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd.


7 AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Finca Bilou kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de huurder of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Finca Bilou tegen aanspraken dienaangaande. Finca Bilou is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie, zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw-en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. Finca Bilou is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.


7.2 Finca Bilou kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaren.


7.3 Onverminderd het in 7.1 en 7.2 bepaalde, is de aansprakelijkheid van Finca Bilou, indien en voor zover de accommodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade itgesloten. De aansprakelijkheid van de accommodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Finca Bilou in het voorkomende geval zal uitkeren.


7.4 Het gebruik van zwembad geschiedt op eigen risico. Finca Bilou kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik hiervan.  1. SCHADE


8.1 De huurder dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de accommodatie of de verhuurder gegeven redelijke gebruiksinstructies.


8.2 De hoofdhuurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan Finca Bilou of de daarin aanwezige zaken of personen toegebrachte schade.


8.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan de verhuurder te worden gemeld. Reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de huurder ter plaatse te worden vergoed.


8.4 Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de huurder in rekening gebracht.


9.PRIVACY


9.1
“Gasten hechten veel waarde aan hun privacy en dat begrijpen wij als geen ander!”
Zie onze privacy verklaring op de website.


IVA (BTW-kenmerk): ES-Y-5276742- G
Finca Bilou is een officiële accommodatie geregistreerd bij de Servicio Territorial de turismo de Generalitat Valencia ,
onder nummer VT-439373-A.
Autonoma Birgitta Schuijt NIE Y5276742G